รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

รุ่นหลัก รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้น
Nissan Note 1.2V CVT 568,000
1.2VL CVT 640,000
Nissan March 1.2E CVT 15MY 493,000
1.2EL CVT 16MY 526,500
1.2V CVT 16MY 537,500
1.2VL CVT 16MY 567,500
1.2S MT 15MY 420,000
1.2E MT 15MY 479,000
Nissan Almera 1.2S MT 15MY 445,000
1.2E MT 15MY 476,000
1.2E CVT 15MY 510,000
1.2EL CVT 16MY 543,000
1.2V CVT 16MY 591,000
1.2VL CVT 16MY 627,000
1.2E Sportech 17MY 537,000
1.2V Sportech 17MY 580,000
1.2VL Sportech 17MY 637,000
1.2E CVT 546,000
1.2EL CVT 587,000
1.2VL CVT 663,000
Nissan Teana 2.0XL 1,399,000
2.0XL Navi 1,449,000
2.5XV 1,624,000
2.5XL Navi 1,674,000
Nissan Sylphy 1.6V CVT 18MY 869,000
1.6SV CVT 18MY 895,000
1.6E CVT E85 16MY 833,000
1.6DIG TURBO 15MY 1,015,000
Nissan X Trail Hybrid 2.0S 2WD 1,335,000
2.0E 2WD 1,410,000
2.0V 4WD 1,481,000
Nissan X Trail 2.0S 2WD 1,250,000
2.0V 4WD 1,403,000
2.5V 4WD 1,614,000

รถเพื่อการพาณิชย์

รุ่นหลัก รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้น
Nissan Navara Black Edition DC Calibre E 6MT 876,500
DC Calibre EL 7MT 935,500
KC Calibre E 6MT 801,500
Nissan Navara Sportech DC Calibre EL 6MT 911,000
DC Calibre V 7AT 977,500
DC Calibre VL 6MT 995,000
DC 4WD VL 7AT 1,106,000
KC Calibre EL 6MT 843,500
Nissan Navara Double Cab DC S 6MT 691,000
DC E 6MT 751,000
DC Calibre S 6MT 793,500
DC Calibre E 6MT 840,500
DC Calibre EL 6MT 869,000
DC Calibre EL 7AT 911,500
DC Calibre V 7AT 940,500
DC Calibre VL 6MT 963,500
DC 4WD S 6MT 873,500
DC 4WD VL 7AT 1,090,000
Nissan Navara King Cab KC S 6MT 635,000
KC E 6MT 665,000
KC V 6MT 702,000
KC Calibre S 6MT 713,000
KC Calibre E 6MT 755,000
KC Calibre EL 6MT 796,500
KC Calibre V 7AT 869,500
KC 4WD V 6MT 906,000
Nissan Navara Single Cab SC S 6MT 549,500
SC SL 6MT 557,500
SC SL 6MT 4WD 653,000